John T. Bailey & Co. Manufacturers Of Bags, John T Bailey & Co, Manufacturers of Bags Rope and Twine